Thursday, January 17, 2013

I-See. Sada svaki put vredi zapamtiti

Uštedite do 5% goriva. Svaki put nakon prvog.
I-See je kombinacija I-Shift menjača i GPS-a sa inteligentnom regulacijom stalne brzine kretanja. To je jedinstven sistem koji pamti topografiju puta. Kasnije automatski koristi svoje znanje da bi uštedeo gorivo – do 5% po ciklusu vožnje (kada je I-Cruise uključen sve vreme).

Može da zapamti 3,500 uzbrdica.
I-See se ne oslanja na mape. Pošto su realni uslovi tačniji, I-See memoriše stvarne nagibe koje je prošao. Memorija može da skladišti do 3500 uzbrdica, što je oko 5000 km. 


Način rada


1. Pre uzbrdice: zaletanje.
Kada I-See zna da nailazi na uzbrdicu, dozvoljava da brzina poraste do gornje granične vrednosti da bi kamion postigao količinu kretanja. Kamion može duže da ostane u višem stepenu prenosa.

2. Na uzbrdici: blokada biranja nižeg stepena prenosa.
Pri kretanju uzbrdo, I-See koristi stečeno znanje da bi izbegao nepotrebno biranje nižeg stepena prenosa na putu ka vrhu. Približavate se vrhu sa lakoćom, ne trošeći gorivo u nižem stepenu prenosa.

3. Na vrhu brda: nepromenjen režim vožnje.
Kada se približava nizbrdici, I-See sprečava nepotrebno ubrzavanje kamiona.

4. Pre nizbrdice: kotrljanje.
Neposredno pre nagiba, pogonska grupa se privremeno isključuje, što omogućava kamionu da se kotrlja. Tako se štedi energija i umanjuje potreba za kočenjem.

5. Na nizbrdici: pravovremeno kočenje.
I-See zna kada se nagib završava. Na taj način, pri ubrzavanju na nizbrdici, može lagano da aktivira motornu kočnicu na vreme – a ne naglo i na kraju – kako bi se pripremio za predstojeću deonicu.

6. U podnožju: dodatna količina kretanja.
Kada nakon nizbrdice odmah sledi uzbrdica, I-See tačno zna šta treba da uradi. Dozvoljava kamionu da se kotrlja, što mu daje brzinu i količinu kretanja za lakše kretanje uzbrdo.

Izvor: volvotrucks

No comments:

Post a Comment