Thursday, January 3, 2013

Usluge Pomorskog saobraćaja

Vodeni saobraćaj obuhvata celokupan saobraćaj koji se odvija na vodenim
površinama (moru, jezerima, rekama, kanalima). Međutim, daleko najveći
značaj u okviru vodenog saobraćaja ima morski saobraćaj.

Pomorski saobraćaj obezbeđuje oko 4/5 ukupnog transporta u
međunarodnoj trgovini, pri čemu je posebno veliki udeo prevoza tereta
(nafta i naftni derivati, a u porastu su međunarodni morski prevozi rasutih
tereta, posebno uglja, žita, nerudnih sirovina ruda, uglja, žita).

Morskim transportom se preveze preko 5,5 mlrd. t tereta godišnje.

Pomorski transport preveze relativno mali deo ukupnog fizičkog obima prevezenog tereta, ali zbog velikog prosečnog rastojanja (7-8 hilj. km) na njega otpada 60% od ukupnog svetskog prevoza robe.

Uporedo sa interkontinentalnim, međunarodnim transportom, morski transport ostvaruje u velikom obimu prevoz tereta sa velikom i malom kabotažom u granicama svoje zemlje.

Velika kabotaža –plovidba brodova između luka različitih morskih basena
(na primer, Vladivostok – Novorosijsk – Arhangelsk), mala kabotaža -
prevozi između luka jednog mora (Bar – Bari).

Rokovi dostave roba u vodenom transportu su najveći. To je povezano kako
s velikim rastojanjima, tako i sa činjenicom da je svetska trgovačka flota
jako zavisna od međunarodne trgovine naftom.

No comments:

Post a Comment