Thursday, January 3, 2013

Željeznička transportna sredstva

Tovarenje tereta uslovljeno je vrstom transportnog vozila. Kao primjer biće izložen primjer kod željezničkih teretnih vagona. Poznato je da se za transport koriste na željeznici vozila različitih konstrukcija i samim tim različitih namjera.

Prema nomenklaturi UIC, shodno svojim tehničko-tehnološkim i eksploatacionim karakteristikama, grupisana su u četri osnovne grupe (vrste) i trinaest serija:

  1. zatvorena kola serije: G, H , I, T,
  2. otvorena kola serije : E, F,
  3. plato kola serije: K, L, O, R, S,
  4. ostala kola serije: Z, U.

U okviru svake grupe postoje kola standardnog i specijalnog tipa. Kola standardnog tipa imaju širu upotrebu u svojoj grupi i van nje, dok se kola specijalnog tipa koriste “ namjenski “ za prevoz pojedinih stvari. Za širu upotrebu ovaj tip kola je najčešće upotrebljiv bez određene rekonstrukcije ili adaptacije. Svaka od navedenih grupa teretnih kola ima svoje osnovne zajedničke tehničko-eksplatacione karakteristike iz kojih proističe njihova upotreba.

No comments:

Post a Comment