Thursday, January 3, 2013

Podjela motornih vozila

Pod motornim vozilom podrazumijeva se samohodna mašina pogonjena motorom, koja se kreće uglavnom po kopnu, a najčešće nije vezana za određenu trajektoriju. U motorna vozila mogu se uključitii mašine, koje imaju mogućnost da se kreću i po kopnu i po vodi (amfibijska motorna vozila specijalnenamjene) kao i ona vozila, koja mogu da se kreću, kako po slobodnim tako i po unaprijed utvr đenimtrajektorijama (tzv. automatski vođena vozila). Pored vozila obuhvaćenih gornjom definicijom, uvozilaspadaju i sve vrste priključnih vozila za motorna vozila, kao i njihove kombinacije vučnih vozova.

Najčešće se kao osnovni parametar za klasifikaciju motornih vozila uzima njihova namjena. U tomsmislu se motorna vozila mogu podijeliti na dvije osnovne grupe:

  • putna i
  • besputna motorna vozila,
gdje se prva kreću po posebno izrađenim putevima, a druga se kreću po najrazličitijim podlogama bespuća. Na osnovu uže namjene i putna i besputna motorna vozila mogu da se podijele na:

  • transportna,
  • vučna (radna) i
  • specijalna vozila.
Transportna vozila su namijenjena za prevoz robe ili ljudi, na određenim relacijama, pri određenoj brzinikretanja.

Vučna vozila u sklopu sa nekom radnom mašinom ili uređajem obavljaju odre
đene operacije u raznimoblastima privrede (šumarstvo, građevinarstvo, komunalne djelatnosti, itd.). Ovdje je bitna vučna sila na poteznici (Fp), odnosno snaga (Pm) za pogon priključne mašine.Specijalna motorna vozila, koja imaju posebne karakteristike, ovisno od namjene (za sport, vojsku,zdravstvene, itd. usluge.)

No comments:

Post a Comment